יתרונות טכנולוגיית PCM

יתרונות טכנולוגיית PCM

יתרונות עיקריים ומשמעותיים בטכנולוגית

אגירת אנרגיה תרמית – PCM

 

מימוש רצונות ספקי החשמל:

חברת החשמל מעוניינת ״בעזרה״ בייצור החשמל. כאשר עולה הביקוש לחשמל, חברת חשמל צריכה לספק יותר חשמל ובשל כך לייצר יותר. ייצור יתר מהסטנדרט גורם לקושי ועלות נוספת בשבילם, לכן טכנולוגיית אגירת האנרגיה עוזרת במידה מסוימת לחברת החשמל להפחית את הייצור הנוסף שהיא צריכה לספק לצרכנים, בעלות גבוה מהסטנדרט.

 

המערכת פועלת בשעות השפל:

המערכת פועלת כאשר תעריפי החשמל זולים יותר, ובכך מונעל פעילות מוגברת של הצ'ילר בשעות בהם תעריפי החשמל גבוהים משעות השפל. חיסכון משמעותי ביותר בעלות החשמל.

 

תפעול בטמפ' חיצונית נמוכה:

השפעת הטמפ' החיצוני משפיע על יעילות המערכת. כלומר, טמפ' חיצונית גבוהה משפיעה על תפוקת הייצור של הצ'ילר, מעלה את מחיר הקוט״ש ומורידה את תפוקת הקירור המים שיכל הצ'ילר ליצור בטמפ' חיצונית נמוכה יותר.

 

עומס כבד על המערכת לטווח קצר:

שימוש במאגר האנרגיה בשעות העומס של מערכת המיזוג, מפחיתה את העומס המשמעותי שקורה במערכת קירור ללא מאגר. שילוב פעולת הקירור של הצ'ילר עם המאגר מפחיתה בכמות האנרגיה המושקעת בצ'ילר סטנדרטי ללא שימוש במאגר ה-PCM.

 

קיבולת כוננות:

עצם אגירת המים הקרים במאגר, ניתן לטפל בתיקוני חירום תוך כדי פעולת המאגר. לדוגמא,למרות הפסקת פעילות הצ'ילר במפתיע במהלך יום חם, תינתן האפשרות לנתק את פעילות הצ'ילר מהמערכת ללא עצירת פעולת הקירור הסדירה בבניין.

 

תועלת סביבתית משמעותית:

שימוש במערכת אגירת האנרגיה, מציעה תועלת סביבתית משמעותית על ידי הפחתת ההשפעה הישירה על ההתחממות הגלובלית באמצעות הפחתת התפעול של ציוד הקירור.

 

החזר עלות ההשקעה:

פעילות נכונה במערכת ה-PCM תחסוך את עלויות החשמל לעומת מערכת קירור ללא מאגר, תחזיר את עלות ההשקעה במאגר האנרגיה ומערכת המיזוג (ROI) תוך זמן קצר של כ-3 שנים.

צרו איתנו קשר